دوشنبه , 29 خرداد 1397

Minimize
تغذيه مناسب گوجه فرنگي

گوجه فرنگي يکي از سبزيهاي مهم است که به لحاظ داشتن ويتامينهاي A و C و مواد غذايي نقش مهمي را در سلامت جامعه ايفا مي نمايد و به صورتهاي رب ، کنسرو ، سوپ ، سس ، خمير ، کچ آب ، پوره و آب گوجه فرنگي مصرف مي گردد .
متوسط عملکرد آن در ايران 27 تن در هکتار و بالا ترين توليد در استان تهران حدود 37 تن در هکتار گزارش شده است . متوسط عملکرد کشور ترکيه 80-60 تن در هکتار  و در اروپا در شرايط گلخانه 400 تا 700 تن در هکتار و در شرايط مزرعه ( کشت جوي و پشته اي ) 70-50 تن در هکتار مي باشد . با بهره برداري علمي و اصولي از خاک و آب بهينه کردن مصرف کودهاي شيميايي مي توان مصرف عملکرد ايران را نيز افزايش داده و به حداکثر عملکرد کمي و بهبود کيفي رسيد .

گوجه فرنگي محصول فصل گرم بوده و در تمام مراحل رشد به سرما و يخبندان حساس و در آب هواي معتدل اغلب در مزرعه کاشته مي شود . سرما و درجه حرارت پايين تر از 10 درجه سانتي گراد باعث تاخير در جوانه زدن بذر ، کندي رشد اوليه و کاهش تشکيل ميوه و تاخير در رسيدن محصول مي گردد . دماي بالاتر از 35 درجه سانتي گراد تشکيل ميوه را کاهش داده و بر روي قرمزي رنگ ميوه اثر مي گذارد ، محدوده درجه حرارت بهينه بين 18 تا 27 درجه سانتي گراد است  و بالاتر از 27 درجه سانتي گراد بر روي تشکيل گل اثر مي گذارد . رطوبت نسبي هواي لازم در گلخانه 60 تا 80 درصد است . گوجه فرنگي به شرايط نوري کم حساس است و حداقل 6 ساعت نور مستقيم خورشيد لازم دارد تا به گل بنشيند و و اگر شدت نور خورشيد خيلي زياد باشد ترک خوردگي ، آفتاب سوختگي و غير يکنواختي در رنگ ميوه در موقع رسيدن محصول مشاهده مي گردد . آب لازم در شرايط مزرعه 2000 تا 6600 متر مکعب در هکتار است و اگر هر بوته يک يا دو ليتر آب در هر روز مصرف کند  معادل 10000 متر مکعب در هکتار در طول سال ( دوره رشد ) آب لازم است . مصرف ؟آب اضافي باعث مرگ ريشه ها و تشکيل کمتر گل و ميوه و نيز ترک خوردگي ميوه ها مي شود و لذا زهکشي خاک لازم است ، عمق خاک لازم 60 سانتي متر است و 70 درصد حجم ريشه ها در 20 سانتي متري حجم بالاي خاک قرار دارند .


pH ( اسيديته ) مناسب 6 تا 5/6 است ولي گياه در pH بين 5 تا 5/7 رشد مي کند . pH کمتر از 5/5 قابليت استفاده از منيزيم و موليبدن مي دهد و pH بالاتر از 6/5 باعث کمبود روي ، آهن و منگنز مي شود .
شوري توانايي جذب آب و عناصر غذايي را کاهش مي دهد و اثر مستقيم روي محصول مي گذارد .
گوجه فرنگي نسبتا متحمل به شوري است و در EC ( هدايت الکتريکي ) 5/2 ميلي موس بر سانتي متر بدون کاهش محصول ، رشد مي کند . EC بالاتر از 5 باعث کاهش غلظت رنگيزه ها مي شود .
گوجه فرنگي به خاک حاصلخيز و عناصر غذايي مناسب و متعادل نياز فراوان دارد .
هر کدام از عناصر غذايي اصلي ، ثانويه و يزمغذي ها در کميت و کيفيت محصول نقش بسزايي دارند و تعادل بين عناصر غذايي بسيار حائز اهميت است .
معمولا توصيه کودي مناسب بر اساس آزمون خاک و آب آبياري و تجزيه گياه صورت مي گيرد و کارشناسان اين شرکت آماده مشاور و راهنمايي و توصيه هاي کودي ويژه مي باشند ولي با توجه به تحقيقات انجام شده  در داخل و خارج از کشور و در نظر گرفتن نياز هاي غذايي گوجه فرنگي فرمول کودي مقابل توصيه مي گردد :
توجه :
پس از نشاکاري تا قبل از استقرار کامل گياه از مصرف هر گونه کودي خودداري فرماييد .
- مصرف 10 تا 20 تن کود دامي پوسيده در کميت و کيفيت محصول نقش موثري دارد .
- فرمول کودي  توصيه شده در گلخانه و مزرعه و در کليه سيستم هاي آبياري قطره اي ، باراني ، دوار مرکزي ( Centerpivot ) ، خطي و چرخدار و سيستم آبکشت ( Hydroponic ) و کود آبياري ( Fertigation ) قابل مصرف است .
- اگر چه در خاکهاي آهکي و آب آبياري کشور کلسيم فراوان است ولي به علت حلاليت کم در دسترس گياه قرار نميگيرد و باعث پوسيدگي انتهاي ميوه که بسيار شايع است، ميشود و لذا مصرف کلسي نيت توصيه مي گردد .
- ياد آوري مي نمايد که نيترات کلسيم را نبايستي در يک تانک با محلول هاي غليظ حاوي فسفات يا سولفات مخلوط کرد که ممکن است رسوب ايجاد کند. توصيه ميشود در تانک هاي جداگانه و يا در نوبت آبياري جداگانه مصرف نماييد.
- در صورت کشت به صورت جوي و پشته اي از نيترات کلسيم تروپيکوت (Tropicote) براي مصارف خاکي استفاده نمود.
- کودهاي کريستالون توصيه شده کودهاي کاملي هستند و علاوه بر ازت  فسفر و پتاسيم حاوي انواع ريز مغذي‌ها بوده و لذا تعادل غذايي خوبي را در خاک و گياه ايجاد مي‌کنند و ضمنا هيچگونه باقي مانده‌اي در محصول و خاک باقي نمي‌گذارند.

 


چاپ  

حريم خصوصي  |  شرايط استفاده
Copyright 2007 by MOKHBERI CO.